Koreografi

Sinematografik Dövüş

Bölüm Başlıkları

Cemil Uylukçu 2005 yılından bu yana Türkiye’de sinema filmleri ve TV dizilerinde dövüş koreografı olarak görev almaktadır. 2007 yılında "Hong Kong Stuntman Association" başkanı ve aksiyon yönetmeni Tony Leung ile çalıştı. Bu süreçte mevcut savaş sanatları altyapısını dövüş koreografilerinde nasıl daha verimli kullanabileceğini öğrendi. Hong Kong aksiyon teknikleri, stunt koordinasyonu, wire-works (çelik halat) aksiyon içinde kullanımı ve reaksiyon teknikleri üzerine eğitim aldı. 

Cemil Uylukçu'dan Sinematografik bir Dövüş Sahnesinin oluşum aşamaları:

1) Senaryo inceleme: Özellikle ülkemizde genel yanlış kanı olan ve senaryodaki sıradan bir karakterin "Kung-Fu" teknikleri ile dövüştürüleceği sanısıdır. Ancak bir dövüş koreografının asıl işi; öncelikle senaryoyu bir bütün olarak incelemek ve karaktere uygun "dövüş kimliği"ni belirlemek ve bu istikrarı korumaktır.

2) Koreografi tasarımı: Karakterin dövüş kimliği belirlendikten hemen sonraki aşamadır. Ana hatlarıyla tasarlanan sahnenin koreografisi, oyunculara aktarıldıktan sonra set anında mekanın gereklerine göre son halini alır.

3) Oyuncu eğitimi: Oyuncunun vücut yapısı ve oynadığı karakterin dövüş kimliğine göre belirlenen koreografi çalışmasından önce, oyuncuya "ekran/perde dövüşü" öğretilir. Koreografik dövüşün amacı oyuncuların birbirlerine veya kendilerine zarar vermelerini engelleyerek güvenli ama gerçekçi sahneler perform etmektir. Gerçek bir savaş sanatçısı kabiliyetine erişmeleri değil, onları en iyi taklit edebilmeleri esastır.

4) Stunt/Dublör eğitimi: Dövüş sahnesinde yer alacak ana karakterler dışındaki yardımcı oyuncu ve dublörlere verilen eğitimdir. Dövüş içindeki temel reaksiyon, darbe alma, düşme teknikleri ve koreografi içinde kullanımları öğretilir. Unutulmamalıdır ki; sinematografik bir dövüş sahnesinde aksiyonu yapan oyuncudan çok, reaksiyonu veren dublöre görev düşer ve sahneyi gerçekçi gösteren çok önemli bir unsurdur.   

5) Set Koreografi Koordinasyonu: Sahne öncesinde koreografinin mekana göre son hali belirlenir. Çekim sırasında oyuncu ve dublörlerin sahneyi koreografiye uygun, güvenli ve gerçekçi olarak en iyi şekilde perform etmeleri sağlanır.

Cemil UYLUKÇU - Dövüş Koreografı